WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Aktualności

Sprawdź czy to na Ciebie czekamy

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE FAMELAB 2013 MUSISZ:
 • mieć co najmniej 18 lat,
 • studiować lub pracować w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych
 • porozumiewać się po polsku w stopniu komunikatywnym,
 • porozumiewać się po angielsku w stopniu komunikatywnym.
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej, w formularzu należy zamieścić również link do maksymalnie 3-minutowego filmu video z prezentacją popularyzującą dowolnie wybrany temat z zakresu ww. dziedzin nauki i przesłać na adres famelab@kopernik.org.pl ,
 • zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2014
DO UCZESTNICTWA ZAPRASZAMY:
 • studentów i studentki czwartego lub piątego roku studiów jednolitych lub studiów drugiego stopnia nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych,
 • doktorantów i doktorantki zajmujących się naukami przyrodniczymi, ścisłymi, technicznymi, rolniczymi lub medycznymi,
 • osoby pracujące w jednostce organizacyjnej prowadzącej w sposób ciągły badania naukowe i zajmujące się dowolną dziedziną z zakresu nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych,
 • osoby pracujące nad zastosowaniem nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, rolniczych lub medycznych w życiu codziennym, siłach zbrojnych organach rządowych, przemyśle lub biznesie.
NIESTETY NIE MOŻEMY ZAPROSIĆ:
 • rzeczników i rzeczniczek prasowych, nawet działających na rzecz organizacji związanych z nauką,
 • artystów i artystek zajmujących się tematyką związaną z nauką,
 • performerów i performerek, których przedstawienia dotyczą nauki lub technologii,
 • pracowników i pracownic muzeów/centrów nauki, pracujących wyłącznie lub głównie z publicznością,
 • dziennikarzy i dziennikarek lub nadawców TV (dla których jest to główne lub jedyne zajęcie),
 • nauczycieli i nauczycielek szkoły ogólnokształcącej,
 • osób zajmujących się zawodowo naukami społecznymi, humanistycznymi lub sztuką,


Przeczytaj uważnie Regulamin konkursu FameLab.

Jeśli wciąż nie jesteś pewien, czy spełniasz powyższe warunki lub masz inne pytania – napisz do nas.

 
POWRÓT
Data dodania: 08.12.2012