WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Aktualności

ZNAMY PÓŁFINALISTÓW I PÓŁFINALISTKI FAMELABU 2015!

W tym roku do FameLabu przyszło blisko 90 zgłoszeń! Prezentacje były dopracowane nie tylko pod względem merytorycznym. Wiele z nich trzymało w napięciu, zawierało nieoczekiwane zwroty akcji i niezwykle zabawne puenty. Komisja preselekcyjna miała rzeczywiście twardy orzech do zgryzienia. Po burzliwych dyskusjach wybrano 25 półfinalistów - 9 kobiet i 16 mężczyzn. 

Wśród półfinalistek i półfinalistów znalazło się 3 studentów, 7 magistrów, 6 magistrów inżynierów, 6 doktorów, 2 doktorów inżynierów i 1 doktor habilitowany. Naukowcy prowadzą swoje badania w różnych dziedzinach: od neurobiologii, psychoonkologii, immunochemii i genetyki, przez biologię polarną, epidemiologię i kryminalistykę, po fizykę cząstek elementarnych, inżynierię oprogramowania i telekomunikację. Dlatego też podczas półfinałowych prezentacji nie zabraknie pytań o identyczność bliźniąt jednojajowych, kształt i kolor kupy czy przydatność rozpędzonych cząstek elementarnych. Badacze przyjadą do nas z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Gliwic, Lublina, Torunia i Białegostoku a także z Londynu i Milton Keynes.

LISTA PÓŁFINALISTÓW I PÓŁFINALISTEK

mgr Jakub Bochiński, The Open University, Milton Keynes, obszar: astronomia

mgr Maciej Cegłowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, obszar: astronomia

dr Szymon Drobniak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, obszar: biologia ewolucyjna, ekologia, genetyk

mgr inż. Konrad Gawda, Orange Labs, Warszawa, obszar: telekomunikacja

mgr Mariusz Gogól, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, obszar: nauki biologiczne, biochemia

Wojciech Grabczan, Uniwersytet Medyczny, Warszawa, obszar: anatomia, chirurgia

mgr Aleksandra Klemba, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, obszar: biologia medyczna, medycyna molekularna, psychoonkologia

dr Agata Kołodziejczyk, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, obszar: neurobiologia, neuropsychologia, astrobiologia

mgr Agnieszka Kutrowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, obszar: biotechnologia

mgr inż. Andrzej Lipiec, Politechnika Warszawska, Warszawa, obszar: fizyka cząstek elementarnych, fizyka zderzeń ciężkich jonów

mgr inż. Aleksandra Man-Kupisińska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, Wrocław, obszar: immunochemia

mgr inż. Kinga Matuła, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, obszar: biotechnologia, chemia fizyczna, fizykochemia miękkiej materii,  nanotechnologia

Kinga Michalewska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, obszar: nauki medyczne

dr hab. Mikołaj Morzy, Politechnika Poznańska, Poznań, obszar: informatyka

dr Rafał Mostowy, Imperial College, Londyn, obszar: biologia ewolucyjna, epidemiologia, mikrobiologia

dr Jan Paczesny, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, obszar: nanotechnologia, biomateriały, chemia fizyczna

mgr inż. Dawid Panek, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, obszar: chemia medyczna, chemia organiczna, biochemia

Petros Psyllos, Politechnika Białostocka, Białystok, obszar: medycyna, elektronika, informatyka

dr inż. Bartosz Sołowiej, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, obszar: technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka

dr Joanna Stojer-Polańska, Uniwersytet Dzieci, Kraków, obszar: kryminalistyka

dr inż. Bartosz Walter, Politechnika Poznańska, Poznań, obszar: informatyka/inżynieria oprogramowania

mgr Alicja Wolny, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, obszar: chemia, fizyka, medycyna

mgr inż. Łukasz Richter, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, obszar: chemia, biologia, nanotechnologia

mgr Krzysztof Zawierucha, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, obszar: zoologia, biologia polarna

dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Politechnika Śląska, Gliwice, obszar: mikrobiologia, genetyka, biologia molekularna, biotechnologia

Gratulujemy! 
 
POWRÓT
Data dodania: 17.02.2015