WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Aktualności

Znamy nazwiska naukowców wyróżnionych w siódmej edycji FameLab Poland

Laureatka pierwszego miejsca (25 tysięcy złotych oraz udział w międzynarodowym finale konkursu w Cheltenham w Wielkiej Brytanii): Ruth Dudek-Wicher. Uzasadnienie jury: Wysoka umiejętność prostego i przystępnego przedstawienia wiedzy; bardzo dobrze dobrane i wykorzystane rekwizyty; swoboda wypowiedzi, taktowne poczucie humoru oraz dystans do siebie.

Laureat drugiego miejsca (12 tysięcy złotych): Mikołaj Fedorowicz. Uzasadnienie jury: Znakomita konstrukcja wystąpienia i warsztat prezentacyjny; przedstawienie szczegółowego zagadnienia na tle szerszej refleksji o sensie badań podstawowych.

Laureatka trzeciego miejsca (6 tysięcy złotych): Zuzanna Łukasik. Uzasadnienie jury: Wyjątkowa charyzma, poczucie humoru i panowanie nad stresem; umiejętność przedstawienia wielu istotnych faktów w krótkiej wypowiedzi.

Laureatka nagrody publiczności (voucher na usługi językowe - kurs, egzamin językowy lub korekta tekstu), fundowanej przez British Council: Zuzanna Łukasik.

Laureatka Wyróżnienia Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina (pokrycie kosztu wyjazdu na wybraną konferencję naukową na terenie Europy): Katarzyna Kajukało.

Laureatka Specjalnego Wyróżnienia Fundacji Kościuszkowskiej (promesa gwarantująca trzymiesięczne stypendium naukowe w USA w wysokości 9 tysięcy dolarów amerykańskich): Paulina Jędrak.

Laureatka Wyróżnienia Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki: Katarzyna Kajukało. Dodatkowo Stowarzyszenie Rzecznicy Nauki przeprowadzi szkolenie z komunikowania nauki dla całej dziesiątki finalistów.

 
POWRÓT
Data dodania: 19.05.2018