WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Aktualności

Znamy już półfinalistów 9. edycji FameLab Poland!

Spośród niemal 50 uczestników konkursu sędziowie preselekcyjni wybrali 20 półfinalistów 9. edycji FameLab Poland. W tym roku prym wiodą kobiety – aż 12 z nich wystąpi 7 marca 2020 r. podczas półfinału konkursu. Najliczniej reprezentowane są Warszawa (6 osób) i Kraków (5.) Na trzecim miejscu znalazł się Poznań (4 osoby).

 

Półfinaliści 9. edycji FameLab Poland:

- Alexandra Dobosz – doktorantka Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

- Mariusz Madej – dr inż. na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmuje się biologią strukturalną, mikrobiologią i biochemią analityczną. Współpracuje z Newcastle University, Aarhus University oraz z University of Luoisville.

- Krzysztof Owocki – dr nauk o ziemi. Pracownik naukowy w Instytucie Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN.

- Zuzanna Podgórska – doktorantka w Zakładzie Fizyki Jądrowej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej.

- Patryk Bojarski – doktorant na Politechnice Warszawskiej.- Marcelina Jureczkodoktorantka w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

- Monika Tarasek studentka drugiego roku studiów II stopnia na kierunku Biochemia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

- Marta Bryk – doktorantka Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

- Emilia Zawieja – doktorantka Instytutu Żywienia Człowieka i Dietetyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

- Joanna Szymańska – doktorantka Instytutu Inżynierii Materiałowej w Wojskowej Akademii Technicznej na Wydziale Nowych Technologii i Chemii.

- Natalia Leciejewska – doktorantka w Katedrze Fizjologii i Biochemii Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Realizuje badania w zakresie weterynarii w Zakładzie Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ PAN.

- Maciej Trzebiński – dr w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Współpracuje z Europejską Organizacją Badań Jądrowych CERN. Członek współpracy ATLAS przy obsłudze detektora  i analizie danych.

- Ewelina Nowak – doktorantka na Politechnice Poznańskiej.

- Renata Ferduła – doktorantka na Politechnice Poznańskiej.

- Anna Żywicka – dr inż. w Katedrze Mikrobiologii i Biotechnologii na Wydziale Biotechnologii i Hodowli, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

- Paulina Walencik – dr n. chem. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Mendla w Brnie.

- Paweł Sobczuk – lekarz, pracownik w Zakładzie Fizjologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Narodowego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie. Członek komitetu młodych onkologów Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

- Radosław Staniszewski – doktorant na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

- Adam Gryc – doktorant na Politechnice Śląskiej w dziedzinie nauk ścisłych i technicznych.

- Jerzy Łątka – dr inż. arch. Prowadzi badania z zastosowania papieru w architekturze na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Półfinał 9. edycji odbędzie się 7 marca 2020 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zapraszamy, wstęp wolny!

 
POWRÓT
Data dodania: 13.02.2020