WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI

Aktualności

Zmiana w Regulaminie Konkursu FameLab 2020/2021

Na podstawie § 7 ust. 2 lit. e) Statutu Centrum Nauki Kopernik, zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W związku ze zmianą terminu finału konkursu, wprowadzam następujące zmiany do regulaminu konkursu pod nazwą „Regulamin Konkursu FameLab 2020/2021”, organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik:

§ 3 ust. 5 zd 1 – Etap V: 25 kwietnia 2021 r.– finał krajowy, wyłaniający 1 (jednego/-ą) zdobywcę/-czynię pierwszego miejsca, 1 (jednego/-ą) zdobywcę/-czynię drugiego i 1 (jednego/-ą) zdobywcę/-czynię trzeciego miejsca.

2. W pozostałym zakresie brzmienie regulaminu nie ulega zmianie.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją i aktualizację niniejszego zarządzenia jest Pani Iwona Kamińska – Pracownia Wydarzeń.

 
POWRÓT
Data dodania: 15.04.2021